Wedstrijdvoorwaarden

WEDSTRIJDREGLEMENT PROJECT X

1. Project X is een initiatief van marketing-en communicatiebureau KIXX bvba met maatschappelijke zetel te Autobaan 5 bus 0202, 8210 Loppem (BE 0895.705.225) in samenwerking met Husky Marketing Planner en 3Motion (Printing&Design).

2. De wedstrijd staat open voor alle Belgische bedrijven met een marketingteam van 1 tot 25+ personen. 

3. Er wordt slechts 1 deelname per persoon aanvaard. Indien één persoon toch meerdere keren zou deelnemen, dan komt enkel de eerste inzending in aanmerking voor het winnen van de prijs. Meerdere deelnemers per bedrijf zijn mogelijk. Er kan slechts 1 winnaar zijn per bedrijf. 

4. De wedstrijd loopt van 9 juni 2020 om 0:00 tot en met 19 juni 2020 om 23:59.

5. De wedstrijd wordt georganiseerd op de website en socialmediakanalen van KIXX bvba. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers hun contactgegevens na te laten en te antwoorden op de vragen gesteld in het deelnameformulier.

6. Er is één hoofdwinnaar en dit is de deelnemer wiens antwoord door de jury, bestaande uit een team van medewerkers van KIXX bvba, het creatiefst en het leukst wordt bevonden én het dichtst het juiste antwoord op de schiftingsvraag benadert. Ook de personen die de schiftingsvraag op één en twee na het dichtste benaderen, ontvangen een prijs in natura. Alle overige deelnemers krijgen een gratis brainstormsessie van twee uur met een van onze Brand Consultants.

7. De jury zal de antwoorden vrij en objectief beoordelen en is niet verplicht om haar selectie op enige wijze, positief of negatief, te motiveren. Er wordt hierover geen correspondentie met de deelnemers gevoerd. 

8. De prijzenpot bestaat uit:

HOOFDWINNAAR

 • Een gepersonaliseerde pingpongtafel waaraan je ideeën naar jouw collega’s kunt smashen (T.W.V. € 600,00)
 • Een Canon Powershot G7x fototoestel waarmee je jouw Social Media visuals naar een hoger niveau tilt (T.W.V. € 519,00)
 • Een Jabra phs ww microfoon om de meest fantastische pocasts mee op te nemen (T.W.V. € 119,00)
 • Twee opleidingen naar keuze bij KIXX om de kennis van het volledige marketingteam bij te schaven (T.W.V. € 1700,00)
 • Een opleiding rond videomarketing om pérfecte video’s te maken (T.W.V. € 850,00)
 • Een GPS Brainstormbord dat je op weg zet naar de meest creatieve concepten (T.W.V. € 125,00)
 • Een jaarabonnement op Husky Marketing Planner waarmee je een overzicht krijgt van alle ingeplande marketingactiviteiten (T.W.V. € 1.584,00, geldig voor 3 users, niet geldig voor bestaande klanten van Husky)
 • Een boekenpakket dat je ongetwijfeld nieuwe marketinginzichten geeft (T.W.V. € 150,00)

2de plaats

 • Een gepersonaliseerde pingpongtafel waaraan je ideeën naar jouw collega’s kunt smashen (T.W.V. € 600,00)
 • Een GPS Brainstormbord dat je op weg zet naar de meest creatieve concepten (T.W.V. € 125,00)
 • Een boekenpakket dat je ongetwijfeld nieuwe marketinginzichten geeft (T.W.V. € 50,00)

9. KIXX bvba behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzenpot te wijzigen. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

10. Het aantal winnaars zoals bepaald in artikel 6 zal binnen de week na afloop van de wedstrijd geselecteerd worden en via e-mail op de hoogte worden gebracht door een van de leden van de jury. Indien de winnaar niet binnen twee weken reageert op deze e-mail, verliest hij het recht op zijn prijs. 

11. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden.

12. KIXX bvba behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

13. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt KIXX bvba zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

14. KIXX bvba is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.

15. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

16. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

PRIVACYVERKLARING

KIXX bvba behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien KIXX bvba zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is KIXX bvba. De prijs wordt via KIXX bvba aan de winnaar bezorgd.

Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij persoonlijk, per mail, gecontacteerd zal worden door KIXX bvba.

Zodra de wedstrijd afgelopen is, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Tenzij u zich ook heeft ingeschreven op onze marketingcommunicaties. In dat geval worden uw persoonsgegevens 2 jaar bijgehouden.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van KIXX bvba ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: info@kixx-concept.be maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.